สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองหาร ประจำปีงบประมาณ 2566


แสดงความคิดเห็น