สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำ บริเวณ ซอย 3 ทางเข้าหมู่บ้านจินดาวิลล่า หมู่ที่ 5 บ้านป่าแคโยง


แสดงความคิดเห็น