สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณตั้งแต่ข้างหมู่บ้านกาญจน์กนกวิลล์ 15 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านป่าแคโยง


แสดงความคิดเห็น