สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay)ซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านเชียงแสน


แสดงความคิดเห็น