สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 89-002 สายทาง ถนนบ้านกองทราย-ยางเนิ้ง (ณนว) หมู่ที่ 6 บ้านกองทราย ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น