สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม ซอยวัดอุโมงค์ ถึงบริเวณหน้าโครงการโรงแรมของบริษัท เดอะโลกา จำกัด หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่หลังมอ ตำบลสุเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น