สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณเชื่อมรางระบายน้ำเดิม หน้าบ้านเลขที่ ๑๐๙/๒ ถึงบริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านอุโมงค์ ตำบลสุเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น