สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทางและยกระดับฝารางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ ๕, ๖, ๗, ๑๕ ตำบลสุเทพ จำนวน ๒ ช่วง


แสดงความคิดเห็น