สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส พร้อมอุปกรณ์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านดอยปุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น