สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมยกระดับฝาราง บริเวณสามแยกหน้าบ้านเลขที่ 39/2 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 15 บ้านทรายคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น