สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


แสดงความคิดเห็น