สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณหน้าบ้านวิวัฒน์อนันต์ ถึงบริเวณบ่อพัก ค.ส.ล. เดิม หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่หลังมอ ตำบลสุเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น