สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลป่าไผ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยทวีโชค 1 หมู่ที่ 11 บ้านท่ายาว ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 392.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,568.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.00 – 0.30 เมตร


แสดงความคิดเห็น