สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลบ่อหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าห่มนวมกันหนาว ตามโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)


แสดงความคิดเห็น