สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลท่าศาลา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณร่องบวกครกช่วงปากซอย 19 – ปากซอยร้าน Q-BAR (ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์) หมู่ที่ 2


แสดงความคิดเห็น