สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างทางเดินบริเวณลำห้วยช่างเคี่ยน (ตั้งแต่ซอยช่างเคี่ยน ซอย ๙ ถึงหลังตลาดเทพมงคล) หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น