สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก เรื่องเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยพระนาง (ถนนห้วยแก้วถึงหอพักศรีวิชัย) หมู่ที่ ๑


แสดงความคิดเห็น