สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง โครงการก่อสร้างฝาปิดรางน้ำ ข้างถนนสายกลางหมู่บ้าน (สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 14 บ้านร่มไทย กว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.67 เมตร หนา 0.12 เมตร จำนวน 780 ฝา ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน


แสดงความคิดเห็น