สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล.วงแหวนรอบสำนักงานป่าไม้ (ต่อเนื่องจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 14 บ้านร่มไทย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร


แสดงความคิดเห็น