สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน โครงการจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 10 หมู่ที่ 14 บ้านร่มไทย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร ตามแบบอบต.ท่าตอน (เงินสะสมประจำปี 2566)


แสดงความคิดเห็น