สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน โครงการจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ต่อเนื่องจากโครงการเดิม) ถึงสำนักงานป่าไม้หมู่ 14 บ้านร่มไทย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 261.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,044.00 ตารางเมตร ตามแบบอบต.ท่าตอน (เงินสะสมประจำปี 2566)


แสดงความคิดเห็น