สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขึ้นพระธาตุแสนสุข ม.11 บ้านหัวเมืองงาม กว้าง 4.00 ม.ยาว 123 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 492 ตรม. ตามแบบ อบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น