สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10/2 ม.4 บ้านห้วยน้ำเย็น กว้าง 3.00 ม. ยาว 176 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 528 ตรม. ตามแบบ อบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น