สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 108 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินและผานพรวน จำนวน 1 คัน


แสดงความคิดเห็น