สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หย่อมบ้านปะจู๋ ม.4 บ้านห้วยน้ำเย็น กว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตรม.


แสดงความคิดเห็น