สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง โครงการก่อสร้างรั้วล้อมอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหาดชมพู ยาว 67.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ตามแบบ อบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น