สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการวางท่อระบบกระจายน้ำฝายดักตะกอน (ลำห้วยมะเฟือง จุดที่ 3) หมู่ที่ 2 บ้านห้วยมะเฟือง โดยการวางท่อ PE ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 3,000 เมตร พร้อมอุปกรณ์


แสดงความคิดเห็น