สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุโครงการวางท่อระบบกระจายน้ำฝาย ห้วยน้ำลาง-หย่อมบ้านดอย หย่อมบ้านเด่นห้า หย่อมบ้านเด่นหก หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน โดยการวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,152 เมตร ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 772 เมตร จำนวน 12 รายการ พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบอบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น