สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการวางท่อระบบกระจายน้ำฝาย ห้วยหินดำ หมู่ที่ 5 บ้านหาดชมพู หมู่ที่ 5 บ้านหาดชมพู โดยวางท่อPVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 128.00 เมตร เรียงหินกันดิน ความยาว 60.00 เมตร ความสูง 2.50 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 16 รายการ ตามแบบอบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น