สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการวางท่อระบบกระจายน้ำฝายห้วยน้ำลาง ถึง หย่อมบ้านป่ากุ๋ย หมู่ 3 บ้านท่าตอน หย่อมบ้านป่ากุ๋ย หมู่ 3 บ้านท่าตอน โดยวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 5,112 เมตร ท่อ PVC 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,600 เมตร ท่อ PE ขนาด 2 นิ้ว (PN 6.3 100 เมตร/ม้วน) ระยะทาง 100 เมตร จำนวน 14 รายการ ตามแบบอบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น