สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง จัดซื้อวัสโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หย่อมบ้านแช่ม หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา โดยวางท่อ PVC 3″ ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,000 เมตร ท่อ PVC 2″ ชั้น 8.5 ระยะทาง 2,000 เมตรท่อ PVC 1 1/2″ ชั้น 8.5 ระยะทาง 3,100 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบอบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น