สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หย่อมบ้านห้วยศาลา หมู่ที่ 15 บ้านห้วยศาลา โดยวางท่อ PVC 2″ ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,500 เมตร ท่อ PVC 1 1/2″ ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,280 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ ตามแบบอบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น