สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการวางท่อระบบกระจายน้ำฝายห้วยน้ำลาง หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน หย่อมบ้านแก่งตุ๋ม โดยการวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,552 เมตร ขนาด 1 1/2 ชั้น 8.5 ระยะทาง 576 เมตร จำนวน 9 รายการ ตามแบบอบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น