สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการวางท่อระบบกระจายน้ำฝายห้วยแก่ขุน-พื้นที่การเกษตร ม.12 บ้านผาใต้ วางท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 700 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบอบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น