สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการวางท่อระบบกระจายน้ำฝายห้วยลางเพิ่มเติม ม.1 บ้านห้วยปู โดนเดินท่อ PE ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4,200 ม. ขนาด 1 1/2 นิ้ว ระยะทาง 2,500 ม. พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบอบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น