สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง จัดซื้อวัสดุโครงการโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หย่อมบ้านโป่งป้อม ม.15 บ้านห้วยศาลา วางท่อ PVC ขนาด 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,000 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบอบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น