สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง โครงการก่อสร้างถังพักน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน ฝายห้วยน้ำลาง- หย่อมบ้านป่ากุ๋ย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 2.20 เมตร จำนวน 3 ถังพักน้ำ ตามแบบอบต.ท่าตอน


แสดงความคิดเห็น