สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.116-03สายบ่าหลา ถึงสถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงห้วยเมืองงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น