สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวง บ้านป่าแขม หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แวน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวง บ้านป่าแขม หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แวน กว้าง ๑ เมตร สูง ๑ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น