สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ เรื่องเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) สายทางหมู่ 4 บ้านป่าแป๋ หย่อมบ้านป่าแป๋ซง


แสดงความคิดเห็น