สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เส้นหลัก ม.10 บ้านห้วยส้านด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น