สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.116-03 จากสาย ม.10 หย่อมบ้านบ่าหลา ถึงสายสถานีเกษตรที่สูงห้วยเมืองงาม บ้านห้วยส้าน ม.10 ตำบลท่าตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น