สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หย่อมบ้านแก่งทรายมูลเชื่อมบ้านร่มไทย ช่วงที่ 2 ม.14 บ้านร่มไทย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น