สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เรื่อง ประกวดราคาโครงการจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซ.1เชื่อม ซ.4 ม.5 บ้านห้วยปูด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น