สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศราคากลาง/ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงผิวทางโดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำบริเวณซอยข้างร้านกาแฟเขาช่อง หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 190.00 เมตร ผิวทางหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรสีขาวสองข้างทาง พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ความยาว 190.00 เมตร


แสดงความคิดเห็น