สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศราคากลางโครงการบูรณะทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7 หมู่บ้านล้านนาวิลล์ หมู่ที่ 9 บ้านสันผีเสื้อสามัคคี ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น