สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจภายในสุสานหนองป้อม หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ความยาว 21.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร


แสดงความคิดเห็น