สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำเซาะโดยวิธีกล่องเรียงหิน (Sinc Gabion) หมู่ที่ 14 บ้านแม่ทะลาย ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดรคาอิเล็กทรอนิกส์


แสดงความคิดเห็น