สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑-๑๒ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น