สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโตรงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ยะ หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาัเจาะจง


แสดงความคิดเห็น